PROFIL PENGARANG

djajus pete

Djajus Pete pengarang nyentrik klairan Ngawi tanggal 1 Agustus 1948 iki dadi guru SD Negeri ing laladan Kab Bojonegoro. Nate kedhapuk dadi Ketua Umum Dewan Kesenian Bojonegoro masa bhakti taun 2001-2004. Wiwit taun 1971 pengarang iki enggone lelumban ing jagading penulisan crita cekak kanthi...

TIWIEK SA

PERJALANAN KARIR SUWIGNYO ADI FEBRUARI 1972 – JULI 2008   A. JATI DIRI Nama Lengkap : SUWIGNYO ADI Nama Pena : TIWIEK SA Tempat lahir : Dusun Kedungdawa Desa Sukorejokulon Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung ( Jatim ) Hari lahir : Senin Paing Tanggal lahir : 08 Juni 1948*) Wuku :...