Guestbook

ndherek langkung

Date: 09/05/2012 | By: hasca maulana

Katur sinuhun, badhe ndherek tepangan. Dalem hasca, asli semarang. Dalem bingah sanget rikala maca niat redaksi ingkang mulia. Bilih dipun parengaken, dalem ugi badhe nyempilaken seratan enteng kagem 'pembaca setia' forum punika. Sak derengipun dalem ngaturaken matur nuwun ingkang kathah bilih niat dalem punika dipun tampi. Nuwun.

Re: ndherek langkung

Date: 25/05/2012 | By: Admin

Mangga sedherek Ndherek Langkung kula rantos seratanipun. Matur nuwun

Wangsulan

Date: 21/01/2012 | By: Admin

Matur nuwun Mas Hadi Utomo! Mangga sami dipunngrembakakaken buku-buku basa Jawa!

Bahasa Jawa dialek Tegal... Ikut mendukung.

Date: 21/01/2012 | By: Hadi Utomo

Kami dari Tegal sangat mengapresiasi gagasan dan prakarsa yg sangat mulia ini. Di Tegal banyak penulis yg menghasilkan karya2 'sastra tegalan' juga mengalami kendala dalam menyosialisasikan karya2 mereka.Kami akan mengajak teman2 untk bisa partisipasi disini.Salam.(email : hadiutomo.bahasategal@gmail.com /http//www.ccvcku.wordpress.com )

Atur Uninga

Date: 21/01/2012 | By: Admin

Mangga ingkang sampun nuweni blog punika kersaa paring tanda tenger wonten buku tamu mriki! Nuwun

New comment