CARANE TUKU BUKU

Menawi panjenengan ngersakaken mundhut buku,mangga katuran kintun email utawi sms

1. LUMANTAR EMAIL

Panjenengan emailaken: ASMA PANJENENGAN, ALAMAT LENGKAP, JUDUL BUKU KANG PANJENENGAN KERSANE, 

JUMLAH BUKU.

dhateng email: edytriwida@gmail.com

 

2.LUMANTAR SMS

Panjenengan sms-aken : ASMA PANJENENGAN, ALAMAT LENGKAP, JUDUL BUKU KANG PANJENENGAN KERSAKNE, JUMLAH BUKU.

dhateng no HP. 085235343742/085694222955/081803331399

SALAJENGIPUN PANJENENGAN TENGGA WANGSULAN SAKING BUKUBUKUJAWA ngengingi total arta+ ongkos kirim. Saksampunipun angsal wangsulan arta ingkang kedah panjenengan transfer, mangga arta regi buku + ongkos kirim panjenengan transfer dhateng:

BCA NO REKENING 3240283734 AN. EDY SANTOSO

BNI  NO REKENING 0185911783 AN. EDY SANTOSA

BRI NO REKENING 0177-01-022978-50-9 AN.EDY SANTOSA

Saksampunipun transfer wajib konfirmasi lumantar SMS