CARANE TITIP BUKU

Ingkang ngersakaken titip buku supados kasade wonten blog punika:

Panjenengan kintun teng email kula : edytriwida@gmail.com :

1. Scaner gambar samak buku panjenengan

2. Regi buku net saking panjenengan

3. No HP Panjenengan

4. No Rekening Bank Panjenengan

Mangke menawi wonten tiyang ingkang ngersakaken mundhut buku panjenengan, panjenengan badhe kula SMS alamatipun pemesan + jumlah buku ingkang dipunpesen supados panjenengan enggal kintun buku.

Menawi buku sampun panjenengan kintun, mangke arta kula transfer dhateng rekening panjenengan.